• Produkcja zielonej energii z odpadów organicznych

    Robimy to!

Nasza technologia

Instalacje biogazowe firmy Botres wykorzystują unikatową technologię, która pozwala na całkowitą dowolność w doborze substratu, co oznacza, że prawie każdy rodzaj odpadów organicznych może zostać przetworzony w tym samym czasie. Biogazownie Botres generują ciepło i energię z takich substratów jak selektywnie zbierane bioodpady, organiczna frakcja odpadów komunalnych czy z wykorzystaniem nawet do 100% obornika kurzego.

Nasza technologia

Korzyści naszej technologii

Elastyczność w doborze substratu

Nasze instalacje przetwarzają prawie wszystkie odpady organiczne, włączając w to odpady z rzeźni. Nasza autorska maszyna do przetwarzania odpadów „Bio Scraper” (wysokowydajny system do wstępnego przetwarzania odpadów) została opracowana dla organicznej frakcji odpadów komunalnych, lub opakowanych odpadów spożywczych. W sposób efektywny sortuje frakcję organiczną od tej nieorganicznej.

Używamy tylko najlepszych surowców

Używamy pofermentu do produkcji nawozów dostosowanych do potrzeb klienta, wysokiej jakości pasz białkowych i niezbędnych składników odżywczych, takich jak aminokwasy. Wszystko to bez emisji zanieczyszczeń. Dwie trzecie odpadów pofermentacyjnych jest przekształcane w czystą wodę.

Biogazownie Botres działają nawet z wykorzystaniem do 100% obornika kurzego

Projektujemy przemysłowe instalacje biogazu i biometanu, które pracują wyłącznie na kurzej ściółce

Gwarantujemy uzysk biogazu na podstawie rzeczywistej analizy laboratoryjnej

Możemy zagwarantować wysoki uzysk gazu z oparty na wynikach laboratoryjnych z substratów użytych na instalacji.

Oferujemy technologię dla projektów związanych z odpadami komunalnymi oraz rolniczymi

Dostarczamy wszystkie technologie rolnicze. Zapewniamy przy tym do 50% większą tolerancję azotu. Azot zawarty w substratach jest oczyszczany przez naszą technologię, aby wykluczyć ryzyko skażenia wód gruntowych.

Wysoka stabilność procesu, proste i opłacalna konserwacja

Technologia nie wymaga przerwania procesu fermentacji z powodu np. tworzenia się zanieczyszczeń, piany lub innych czynników, które wpływają na działanie tradycyjnych technologii.

Co zyskujesz?

Zwiększona efektywność dzięki oddzieleniu hydrolizy od fermentacji metanowej

System sterowania procesem i automatyka umożliwiają efektywne monitorowanie systemu

Budowa stalowych fermentatorów z zadaszeniem ze stali nierdzewnej, które spełniają najwyższe standardy przemysłowe

Nasza instalacja referencyjna

Nasza biogazownia referencyjna w Polsce, w miejscowości Marianki w województwie lubuskim, będzie zasilana w 100% obornikiem kurzym z pobliskiej fermy drobiu. Jesteśmy w trakcie modernizacji obiektu, który już wkrótce zostanie oddany do użytku.

Nasza instalacja referencyjna
Biogaz od Botres
1002, 1002, innotech_biogaz_1, innotech_biogaz_1.jpg, 220249, https://botrespolska.pl/wp-content/uploads/2022/11/innotech_biogaz_1.jpg, https://botrespolska.pl/nasza-technologia/innotech_biogaz_1/, , 1, , , innotech_biogaz_1, inherit, 871, 2022-11-19 16:05:45, 2022-11-19 16:29:01, 0, image/jpeg, image, jpeg, https://botrespolska.pl/wp-includes/images/media/default.png, 750, 1000, Array

Dlaczego nasza technologia jest inna?

Produkcja odbywa się przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju, przy możliwie zerowej emisji CO2 do środowiska!

Gotowy na wspólny projekt?

Skontaktuj się z nami! Również wtedy, gdy chcesz zmodernizować lub ulepszyć swoją biogazownię!