• Przetarg Chocicza Mała

    Zapoznaj się dokumentami

Opracowanie projektu wykonawczego biogazowni w m. Chocicza Mała

Data dodania: 12 czerwca 2024 r.

„Przetarg nr 1/6/2024

Botres Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pilchowie zaprasza do składania ofert do opracowania projektu wykonawczego biogazowni w Chociczy Małej, gmina Września, powiat Wrzesiński, Chocicza Mała, nr działek: 48/13; 48/16; 49/9, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki; Oś priorytetowa: Ochrona powierzchni ziemi; Program priorytetowy: 2.10. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny. Projekt pod nazwą: Budowa instalacji wytwarzania energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji przy wykorzystaniu biogazu komunalnego.

Szczegóły przetargu znajdują się w załączniku.”

Specyfikacja BOTRES Polska z 12.06.2024 r.

 

 

Data dodania: 19 czerwca 2024 r.

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia przetargu nr. 1/6/2024.

Zarządzający Botres Polska informują, że w dniu 19.06.2024 r. został zakończony przetarg nr 1/6/2024 mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy do opracowania projektu wykonawczego biogazowni w Chociczy Małej, gmina Września, powiat Wrzesiński, Chocicza Mała, nr działek: 48/13; 48/16; 49/9. W załączniku zostały przedstawione wyniki przetargu.

Wyniki przetargu nr 1/6/2024

Opracowanie projektu wykonawczego biogazowni w m. Chocicza Mała

Chcesz wystartować w przetargu?

Skontaktuj się z nami, przesyłając wymagane dokumenty.